با تفنگ شکاری باگلوله ساچمه ای یک نفر مجروح شد.تیراندازی

مردی در حال رفتن به خانه خود در یکی از کوچه های خلوت خیابان شهیدبهشتی آزادشهر در ساعت ۲۱:۳۰ مورد اصابت گلوله ساچمه ای شلیک شده از تفنگ شکاری قرار می گیرد و از ناحیه کتف زخمی می شود که بلافاصله با رسیدن نیروهای اورژانس به بیمارستان حضرت معصومه(س) آزادشهر منتقل می شود.

هم اکنون حال عمومی مصدوم رضایت بخش می باشد و تحقیقات پلیس دراین زمینه آغاز شده و بزودی علت اصلی این حادثه و عامل تیراندازی مشخص خواهد شد.