دانستني درباره غذاها، ميوه ها و اجسام

دانستني درباره غذاها، ميوه ها و اجسامآيا مي دانيد کرة گياهي دروغي بيش نيست؟ و با مواد پايه اي نفت و در برخي کشورها از فضولات انساني توليد مي شود؟!!! که موجب تشکيل «پلاک اتروم» در عروق کرونر قلب و بيماري هاي ايسکميک قلبي مي شود.

آيا مي دانيد در قرآن واژة «شفا» براي «عسل» بکار رفته است.1

آيا مي دانيد پيامبر فرموده اند: «عليکُم بالشفائين القرآن و العسل»( برشما باد دو شفا دهنده يکي قرآن و ديگري عسل)

آيا مي دانيد در مرغداريهاي صنعتي براي رشد سريع جوجه ها به آنها آمپول هاي هورموني تزريغ مي کنند؟

آيا مي دانيد حبوبات بخصوص نخود اگر خيس شده شود و آب آن بدور ريخته شود موجب نفخ نمي شود؟

آيا مي دانيد بهترين روغن ، روغن حيواني است مانند کره گوسفندي و گاوي و روغن دنبه؟.

آيا مي دانيد محتواي روغن هاي مايع از پارافين خوراکي که محصول پالايشگاه هاي نفت است درست شده است که کلسترول خون را افزوده موجب چربي خون و .. ميشودکه کشنده است؟

آيا مي دانيد قيمت يک قوطي روغن مايع آفتاب گردان واقعي بيش از 12 تا 15 هزار تومان است؟ در صورتيکه قيمت يک قوطي روغن مايع به اصطلاح آفتاب گردان در بازار حدود 800 الي 900 تومان است! يعني از يک کيلو تخم آفتاب گردان هم ارزان تر است!

آيا مي دانيد براي يک قوطي روغن هاي مايع مثل روغن آفتاب گردان چند کيلو تخم آفتاب گردان لازم است؟

آيا مي دانيد ذائقة انسان 4 مزة «شوري» ، «شيريني» ، «ترشي» ، و «تلخي» را احساس ميکند و دندانها تنها با «شوري» رابطة نزديک دارند و 3 مزة ديگر دشمن آن هستند!

آيا مي دانيد نمک به عربي «ملح» ناميده مي شود و اصطلاح «مَليح» به معني «نَمَکي» است.

آيا مي دانيد حديثي از پيامبر مي فرمايد: (مَثَلِ اصحاب من همچون نمک است که طعام جز به آن ، اصلاح نمي پذيرد)2

آيا مي دانيد پيامبرمي فرمايد: «هيچ غذايي اصلاح نميپذيرد مگر به وجود نمک، همانطور که امت من اصلاح نمي پذيرند الي به وجود من!»

آيا مي دانيد «نمک» در قديم حرمت داشته و اصطلاحات: «بي نمک» ، «نمک گير» ، «نمک نشناس» ، «دست بي نمک» ، «نمک خورده ، نمکدان شکسته» ، «هرچه بگندد نمکش ميزنند..» و ... در همين باب است.

آيا مي دانيد در قديم هر ميهماني که از شهري وارد شهري ديگر ميشد ، براي تحفه و سوغات مقداري از «نمکِ» آن ولايت را همراه مي آورد!

آيا مي دانيد اصطلاح «بشکند دست بي نمک» در همين باب است! يعني کسي که بدون نمک وارد شده است و حرمت آنرا نگه نداشته!

آيا مي دانيد در سفرة پيامبر و ائمة معصومين «نمک» و «سرک» يکي از غذاهاي اصلي بوده است.

آيا مي دانيد پيامبرمي فرمايند: پيش از غذا و بعد از غذا حتماً نمک ميل کنيد!

آيا مي دانيد حضرت «علي» در باب نمک فرموده اند: «هرکس غذاي خود را با نمک آغاز کند ، هفتاد درد و دردهاي بسيار ديگري را که کسي جز خداوند آنها را نمي داند از وي دور ميکند»

آيا مي دانيد که امام باقر(ع) فرموده اند: «اگر مردم ميدانستند که در نمک چه خواصي هست خود را جز به آن مداوا نمي کردند»

آيا مي دانيد امام صادق فرموده اند: «هر کس بر نخستين لقمه از غذاي خود نمک بپاشد ، «کک و مک» صورت او از بين مي رود»

آيا مي دانيد بهترين نوع نمک ، «نمک سنگ» و «نمک دريا» است؟ و اين نمک ها داراي يد طبيعي هستند.

آيا مي دانيد نمک معمولي که در دسترس قرار دارد نمک صنعتي و شيميائي است که فرمول آن کريستال هاي «کلرور سديم»NACL است؟

آيا مي دانيد در هر قطرة (يک گرم) بُزاق آب دهان چيزي در حدود صد هزار ميکروب وجود دارد و نمک باعث ضدعفوني و گندزدايي است.

آيا مي دانيد نمک يد دار داخل بازار نيز بصورت غير استاندارد و صنعتي تهيه مي شود؟

آيا مي دانيد «يُدات» موجود در اين نمک هاي بازار يکنواخت نيست؟ و داراي ناخالصي است.

آيا مي دانيد نمک يددار بايد داراي 2ppm «يُدات» باشد ولي در نمک هاي بازار «يُدات» موجود 37/6ppm و در برخي حتي 43/6ppm است که باعث بيماري مي باشد.

آيا مي دانيد در قديم حکما مزاج انسان را به چهار قسم تقسيم کرده بودند: «بلغم» ، «صفرا» ، «سودا» ، «دم».

آيا مي دانيد «بلغم» باعث چاقي انسان مي شود؟

آيا مي دانيد سرکه هاي موجود در بازار موادي شيميائي است؟ و سرکة خوب تنها سرکة ‌طبيعي است که بطور سنتي تهيه مي شود.

آيا مي دانيد سُس مايونز به دليل ترکيب خاصي که دارد در کنفرانسهاي علمي به عنوان سم کبد معرفي مي شود؟

آيا مي دانيد «سُس مايونز» باعث صدمه زدن به پوست و يکي از علل اصلي جوش صورت است؟

آيا مي دانيد بهترين سُس طبيعي ، مخلوطي از آبليموي تازه و روغن زيتون است.

آيا مي دانيد پنير پُفک ها ، پنير تلخ و فاسد و گنديدة تاريخ گذشته مي باشد؟

آيا مي دانيد چسبندگي پُفک بر اساس تحقيقات تا 7 بار مسواک زدن هم تميز نمي شود؟

آيا مي دانيد مصرف پُفک باعث بي اشتهايي مي شود ؟

آيا مي دانيد آمار مصرف روزانة پُفک در ايران تقريباً 140 ميليون بسته است؟(به ازاي روزانه هر نفر 2 بسته)

آيا مي دانيد سانديس ها ، نوشابه ها ، بيسکويت ها ، کيک ها ، و ... همه با قند هاي مصنوعي چون ساخارين که 1000 برابر شيرين تر از قند معمولي و دشمن کبد و کليه است ، ساخته مي شوند؟

آيا مي دانيد رنگهاي افزودني در سانديسها ، نوشابه ها ، بيسکويت ها ، کيک ها ، آدامس ها ، بعضي از شيريني ها و .. همه سرطان زا هستند؟ .

آيا مي دانيد کرة گياهي دروغي بيش نيست؟ و با مواد پايه اي نفت و در برخي کشورها از فضولات انساني توليد مي شود؟!!! که موجب تشکيل «پلاک اتروم» در عروق کرونر قلب و بيماري هاي ايسکميک قلبي مي شود.

آيا مي دانيد کره مارگارين (گياهي) که در تبليغات بعنوان دوست فلب شما از آن ياد مي شود ، فريب افکار عمومي است؟.

آيا مي دانيد بهترين روغن گياهي ، روغن کنجد و روغن زيتون است؟.

آيا مي دانيد بهترين نان ، نان هاي سبوس دار است ، مثل نان سنتي سنگک و ...است؟

آيا مي دانيد مواد قندي در نوشابه ها (علاوه بر عوارض جانبي) ، موجب پوسيدگي دندانها مي شود؟

آيا مي دانيد يک دندان شکسته پس از 7 ساعت در داخل نوشابه حل مي شود؟

آيا مي دانيد انواع کولاها بهترين پاک کنندة سنگ توالت هستند؟

آيا مي دانيد بهترين نوشابه ، سنکنجبين است که ترکيبي از عسل و سرکة خانگي است؟.

آيا مي دانيد بهترين سرکه ، سرکة خانگي و سنتي است؟.

آيا مي دانيد سرکه هاي کارخانه اي در بازار ، غيرطبيعي و شيميائي هستند؟.

آيا مي دانيد بهترين آبليمو ، آب ليموي تازه است يا آبليموي که بصورت سنتي در خانه از ليموي تازه گرفته مي شود؟.

آيا ميدانيد در تمامي کارخانه هاي آبليموي صنعتي حتي يک ليمو هم وارد نمي شود؟!

آيا مي دانيد آبليموي صنعتي از آب کاه به علاوة برخي اسانس ها و جوهر نمک توليد مي شود؟ که همين امر موجب ته نشين نشدن محتواي آب ليموهاي بازاري مي باشد.

آيا مي دانيد گياه چاي ، گياهي سمي است و هيچ حيواني اين گياه را نمي خورد!؟

آيا مي دانيد بيش از صد نوع چاي هم اکنون در کشور ما وجود دارد که متناسب با مزاجها مصرف آنها توصيه مي شود: مثل چاي کوهي ، گل گاو زبان ، سنبل الطيب ، گزنه ، زنجبيل ، گل نسترن ، پونه ، بابونه ، دارچين ، آويشن ، استخودوس ، کاکاتو ، و ....

آيا مي دانيد مي شود بجاي شکر و قند از خرما ، ارده شيره ، عسل ، توت خشک ، کشمش ، مويز ، انجير خشک و ... استفاده کرد.

آيا مي دانيد ظروف تفلون ، روحي ، آلمينيومي ، سرطانزا هستند؟

آيا مي دانيد بهترين ظروف براي استفاده به ترتيب ظروف «سفالي» ، «سنگي» ، «مسي» ، «چدني» و «شيشه اي» هستند.

ظروف «سنگي» ، «مسي» ، و «چودني» کمبودهاي خون را جبران و هم موجب ميکروب زدايي از غذا مي شوند.

آيا مي دانيد بهترين تنقلات آجيل هاي طبيعي هستندکه به جهت طبع گرمشان بسيار مفيد مي باشند.

آيا مي دانيد مي شود سفره هاي پذيرائي را بجاي مواد شيميائي و شيريني هاي غير طبيعي از مواد شيريني ها و نان هاي سنتي پُر کنيم؟ مثل: نان زنجبيلي ، نان سبزي ، نان برنجي ، نان روغني و .... کشمش ، مويز ، خرما ، انجير خشک ، قيسي ، کِشته زردالو ، برگة هلو ، آلبالو خشک ، چلغوز ، گردو ، فندق ، نخود برشته ، کنجد ، پسته ، و ...

آيا مي دانيد گردو و بادام و امثال آن که سربسته است فقط در هنگام استفاده بايد از پوست خارج شود و مغز آنها بهنگام مجاورت در هوا فاسد ميشود.

آيا مي دانيد کلية غذاها و ميوه هاي طبيعي بايد بطور تازه استفاده شوند؟

آيا مي دانيد تمامي محصولات غذايي کارخانه اي همانند کنسروها ، کمپوت ها ، انواع رُب هاي کارخانه اي ، سانديس ها ، راني و ... داراي مواد سمي نگهدارنده هستند؟

آيا مي دانيد براي سلامتي نبايد هرگز از محصولات غذايي کارخانه اي استفاده کرد؟ حتي مواد بسته بندي شده و ...

آيا مي دانيد بايد هر ميوه را در فصل خود استفاده کرد؟ مصرف ميوه در غير فصل آن مضر است.

آيا مي دانيد تمامي خاصيت خيار در پوست آن و خصوصاً در ته خيار (که عموماً تلخ است) ، متمرکز است.

آيا مي دانيد اگر خيار را از قسمت انتها ميل بفرمائيد تلخ نخواهد بود؟

آيا مي دانيد استفادة از چوب مسواک (چوب اراک) بهترين مسواک و ضدعفوني کنندة طبيعي و مالش دهندة لثه است.

آيا مي دانيد نور لامپ هاي کم مصرف محتوي جيوه هستند که شديداً سمي و خطرناک است.

آيا مي دانيد هرگز نبايد از لامپ هاي کم مصرف در چراغ هاي مطالعه استفاده کرد؟

آيا مي دانيد نور لامپ هاي کم مصرف مضر است و حتماً بايد با انسان فاصله داشته باشد؟

آيا مي دانيد در صورت شکستن لامپ کم مصرف بايد اطاق را براي مدت کوتاهي ترک کرد؟

آيا مي دانيد استنشاق گاز لامپ هاي کم مصرف شکسته باعث بروز «ميگرن» ، «اختلال حواس» ، «عدم تعادل» ، «التهاب شديد پوستي»(در آنانکه آلرژي دارند) و عوارض ديگر مي شود؟

آيا مي دانيد بهنگام شکستن لامپ هاي کم مصرف نبايد از جارو برقي استفاده کرد؟

آيا مي دانيد سموم شيميائي که براي از بين بردن يک نوع آفت توسط کشاورزان در مزارع و باغات استفاده مي شود ، جان صدها موجود زندة مفيد ديگر را در معرض خطر قرار داده و نظام اکوسيستم طبيعت را بهم مي زند و در چرخة زندگي اثرات آن از بين نمي رود و به انسان سرايت کرده و عامل بسياري از امراض مي شود؟

آيا مي دانيد درحال حاضر آلودگي صوتي دست کمي از آلودگي هوا و محيط زيست نداشته وعامل بسياري از ناراحتي هاي رواني است؟.

آيا مي دانيد اسماء الله و اسماء متبرک و مقدس ، ملکول هاي آب و مايعات را منظم مي کند؟

منابع : «قرآن مجيد« ، «دانشنامة قرآن» ، مباحث علمي «راديو بهداشت» ؛ با استفاده از مجموعة مباحث «دکتر روازاده» ، «مهندس خدادادي» ، «دکتر فرهنگ» ، و ....


Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
[1] - نام عسل يکبار به صورت صريح در آية 15 «سورة محمد» (و انهارمن عسل مصفي) و يکبار نيز به صورت ضمني و تلويحي در آية‌69 سوره نحل به شفا بودن عسل براي مردم اشاره شده است.

[2]- «مَثلُ اَصحابي کَلمِلح لايُصلِحُ طَعامِ الي بِه»

99CC.IR جمع آوری شده توسط
صفحات وب
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس دانلود تک آهنگ انجام پروژه متلب نظافت منزل در تهران پیش بینی نتایج فوتبال خرید ملک در ترکیه انجام پروژه متلب میهن ام پی تری بازی حکم نقاشی ساختمان آپلود عکس نمایندگی پنل پیامک بانک مشاغل شیراز پزشکان متخصص شیراز بازی انفجار
بستن تبلیغات [X]